Chào mừng đến với quê hương tứ chánh!

Những hình ảnh đẹp về văn hoá & đời sống 

Những thông báo

Hội sinh viên của lang TỨ CHÁNH xin thông báo đến tất cả các anh chị em đang sống và học tập tại Huế rằng hiện nay một số sinh viên của làng ta đang lên kế hoạch lập đội áo đá bóng có lôgo của làng TỨ CHÁNH . cac anh chj em co thể viết bình luận góp ý.